/** * The header for Astra Theme. * * This is the template that displays all of the section and everything up until
* * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials * * @package Astra * @since 1.0.0 */ if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; // Exit if accessed directly. } ?> Neteja -

Neteja

Puputvertical ofereix servei de neteja en teulades canaleres i baixants. Tant mateix com façanes o naus industrials. Disposem de maquinaria d’aigua a pressió i xorreig d’arena, per realitzar tasques com la neteja de pedra, obra vista, pintura en metalls, etc…

També oferim servei de neteja de vidrieres de grans i petits edificis, on no es posible l’acces mitjançant tècniques d’escalada sense necesitat de elvadors ni bastides.