/** * The header for Astra Theme. * * This is the template that displays all of the section and everything up until
* * @link https://developer.wordpress.org/themes/basics/template-files/#template-partials * * @package Astra * @since 1.0.0 */ if ( ! defined( 'ABSPATH' ) ) { exit; // Exit if accessed directly. } ?> Patis de llums -

Patis de llums

Oferim un servei de reparació i pintura, especialitzats en patis de llums. Gràcies a les tècniques d’escalada i els cursos de treballs verticals, podem desenvolupar una tasca efectiva i ràpida, sense la necesitat de contractar una empresa de muntatje de bastides, estalvian així, temps i diners.